Potkan Šampion

Od 1. 7. 2012 došlo k zavedení šampionátu u potkanů laboratorních. Udělování šampionátu má na starosti správce šampionátů, Helena Hanusová Lužná, která vede evidenci udělených titulů.

Od 1. 4. 2017 došlo ke změně v systému udělování, místo “čekatelských kartiček” se uděluje titul čekatele na šampionát (CAC) formou razítka na posuzovací lístek a do PP potkana. Razítko s českým CAC je modré, pokud se na výstavě uděluje zahraniční CAC, je razítko zelené.
Správce šampionátu eviduje všechny  CAC udělené na výstavách, včetně informací o tom, kdo CAC udělil.

Vzor razítka CAC:

razitkaPODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŠAMPIONÁTU

  • majitel potkana musí být aktivním členem Specializované organizace chovatelů potkanů
  • potkan musí být uchovněný (tj. registrovaný a zaznamenaný v Elze)
  • potkan musí na výstavách opakovaně získat titul čekatele na šampionát (CAC), který uděluje posuzovatel ČSCH dle svého uvážení
  • pro získání CAC se musí potkan umístit v prvních třech místech v hlavních kategoriích (Dospělý samec / Dospělá samice nebo Mladý samec / Mladá samice) nebo získat celkově 95 bodů a více (posuzovatel uděluje CAC dle subjektivního názoru na daného potkana, tzn. ne každý umístěný potkan či potkan s 95 a více body musí CAC obdržet)
  • u zahraničních výstav a výstav pořádaných jinou organizací je CAC uděleno automaticky správcem šampionátu po doložení výstavního lístku, potkan musí obdržet minimálně 95 bodů, u zahraničních výstav lze CAC vydat také po doložení umístění v hlavních výstavních kategoriích, žadatel o uznání CAC musí do 7 dnů od výstavy doložit výstavní lístek a záznam z katalogu výstavy, který dokládá, že lístek patří vystavovanému zvířeti
  • čekatelství se nevydává zpětně

ŠAMPIONÁTY PRO POTKANY:
ŠAMPION (CH)
- 3 CAC (min. od 2 různých posuzovatelů, min. 2x udělený přímo na výstavě pořádané SOCHP)

INTERŠAMPION (ICH)
- potkan musí již mít titul Šampion a získat další 1 CAC ze zahraniční výstavy

GRANDŠAMPION (GCH)
potkan musí již mít titul Interšampion a získat další 1 CAC ze zahraniční nebo české výstavy, podmínkou je, aby získaný CAC byl od odlišného posuzovatele

SUPERŠAMPION (SCH)
potkan musí již mít titul Grandšampion a získat další 1 CAC ze zahraniční nebo české výstavy, podmínkou je, aby získaný CAC byl od odlišného posuzovatele
– alespoň na jedné výstavě se musí umístit jako nejlepší samec/samice výstavy či získat srovnatelné ocenění, pokud by se tato cena neudělovala (zda je ocenění srovnatelné posoudí správce šampionátu)

Do rodokmenů lze získaný titul napsat pomocí zkratky oddělené čárkou za jménem zvířete
příklad:
Potkan z Potkaního ráje, CH
Krysa z Krysákova, ICH
Zvíře od Potkanomilce, GCH
Myšák z Myšákova, SCH

česká výstava = výstava pořádaná v ČR s českým nebo zahraničním posuzovatelem, posuzovaná podle českého standardu
zahraniční výstava = výstava pořádaná mimo území ČR se zahraničním posuzovatelem nebo výstava pořádáná v ČR, posuzovaná zahraničním posuzovatelem podle zahraničního standardu

ZAŽÁDÁNÍ O TITUL
Po získání daného počtu CAC vyplní žadatel žádost o šampionát a zašle ji správci šampionátu na e-mailovou adresu chsmouseville@email.cz. O schválení žádosti bude majitel potkana informován emailem.

Šampionát vchází v platnost až po uhrazení poplatku Specializované organizaci chovatelů potkanů ve výši 100 Kč. Poplatek se hradí na účet 2301081632/2010, do zprávy pro příjemce je nutné uvést titul, o který se žádá.

Bez uhrazení tohoto poplatku není šampionát uznán, ani vystaven a není možné titul potkan šampion, potkan grandšampion a potkan interšampion používat.
Po uhrazení poplatku bude žadateli předán oficiální diplom potvrzující udělení šampionátu. Ocenění se předává na výstavách Česká myš, Specializovaná výstava potkanů a Vánoční výstava.

POŘADATELÉ VÝSTAV
Pořadatelé výstav jsou povinni do 7 dnů po skončení výstavy zaslat na email chsmouseville@email.cz seznam všech potkanů, kteří obdrželi CAC, a také celkový seznam výsledků výstavy.

Správce šampionátu: Bc. Helena Hanusová Lužná – případné dotazy směřujte na email chsmouseville@email.cz nebo tel. č.:  737 986 263