Zasloužilý potkan českého chovu

Titul se uděluje potkanům, kteří splnili podmínky získání a tím obohatili český chov. Je možné ho uvádět do rodokmenu zkratkou ZPCH za jménem zvířete, podobně jako při udělení titulů Šampion a další.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU

  • majitel potkana musí být aktivním členem Specializované organizace chovatelů potkanů
  • potkan musí být uchovněný (tj. registrovaný a zaznamenaný v Elze)
  • musí dosáhnout minimálně titulu Šampion (dokládá se kopií certifikátu)
  • musí po sobě zanechat nejméně 2 vrhy s PP ČSCH (dokládá se rodokmeny s uvedeným VPL)
  • alespoň 3 potomci ze dvou vrhů získají na výstavách ocenění CAC (dokládá se posuzovacími lístky s razítkem CAC nebo potvrzuje správce šampionátu)
  • titul se nevydává zpětně

ZAŽÁDÁNÍ O TITUL
Po získání daného počtu CAC vyplní žadatel žádost o udělení titulu a zašle ji správci šampionátu na e-mailovou adresu chsmouseville@email.cz. O schválení žádosti bude majitel potkana informován emailem.

Titul vchází v platnost až po uhrazení poplatku Specializované organizaci chovatelů potkanů ve výši 100 Kč. Poplatek se hradí na účet 2301081632/2010.

Bez uhrazení tohoto poplatku není žádost uznána a titul nebude udělen. Po uhrazení poplatku bude žadateli předán od Specializované organizace chovatelů potkanů stříbrný talíř se jménem potkana potvrzující udělení titulu.