Jak se stát CHS

Chovatelskou stanicí potkanů se může stát kdokoliv starší 15 let, který splní následující podmínky:

1) Stane se členem ČSCH (Český svaz chovatelů)
2) Požádá o registraci chovatelské stanice pod ÚOK CHHL

K bodu 1:

K získání členství v ČSCH je potřeba se přihlásit do některé z jejich organizací a řádně zde hradit členské příspěvky. Chovatele potkanů v rámci ČSCH sdružuje především Specializovaná organizace chovatelů potkanů (SOCHP), která vznikla v roce 2015 po rozdělení ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (založené roku 1999) na SO chovatelů potkanů a SO chovatelů morčat. Elektronickou přihlášku a aktuální výši členských příspěvků naleznete na stránkách SOCHP.

K bodu 2:

Pro získání chovatelské stanice je potřeba zažádat o název chovatelské stanice ÚOK CHHL. O název se žádá až po zaplacení příspěvků  a přidělení členského čísla. K registraci nové CHS slouží elektronický formulář.