Kalkulátor barev

Z důvodu omezení daných programem nemůže kalkulátor počítat s geny barev poděděných po vzdálených předcích, které nejsou patrné ze zadání krytých zvířat a jejich rodičů. Dalším omezením je, že program nerozlišuje různé mink geny, jelikož toto rozlišení by bylo komplikovaně řešitelné už proto, že leckdy ani sám chovatel netuší, jakého minka doma má. Proto v případě krytí dvou mink barev se mohou narodit černá a aguti zvířata i přesto, že to kalkulátor barev takto nevyhodnotí. Program také není schopný rozeznat hlouposti v zadání (např. samec americký modrý po dvou ruských modrých apod.). Na tato programová omezení je tedy třeba brát zřetel.

Do systému se zadává barva samce, kterým chceme krýt, a barvy jeho rodičů (modrá políčka). Do oranžových polí se vyplňuje barva kryté samice a barvy jejích rodičů. Tlačítko VYPOČÍTAT slouží ke spuštění výpočtu předpokládaných barev, je ale nutné zároveň s tím mít zaškrtnuto políčko ZOBRAZIT VÝSLEDEK. Výpočet může podle komplikovanosti zadání a množství případných kombinací nějaký čas trvat. Pokud políčko ZOBRAZIT VÝSLEDEK nezaškrtnete, systém pouze provede úpravy genetického kódu u samce i samičky v závislosti na barvách rodičů.

Ve výsledku se zobrazují jak předpokládané barvy mláďat, tak jejich předpokládaný poměr ve vrhu. Navíc se rozlišuje, zda se jedná o “čistou” barvu nebo zda mláďata této barvy ponesou i další geny pro barvy. Pole POUZE VZHLED toto vypíná, pokud ho zaškrtnete, zobrazí se pouze výsledné barvy a jejich poměrné zastoupení, bez ohledu na konkrétní genotypy.

Pro zkušenější chovatele slouží políčko PROFI UŽIVATEL. Toto políčko přepne kalkulátor do režimu, ve kterém je možné přímo zadat geny, které krytá zvířata nesou. To je užitečné v případě, že nám jsou přenášené geny známy. Zadává se zde tedy barva samce a samice a zaškrtnou se jednotlivá políčka s geny.

KALKULÁTOR BAREV