Soutěž ChS

Tato soutěž vychází z počtu titulů potkan Šampion u odchovanců dané chovatelské stanice (tituly potkan Interšampion a potkan Grandšampion se do počtu titulů nezapočítávají).

bronzová chovatelská stanice – 5 titulů potkan Šampion z vlastního chovu
stříbrná chovatelská stanice – 10 titulů potkan Šampion z vlastního chovu
zlatá chovatelská stanice – 15 titulů potkan Šampion z vlastního chovu
platinová chovatelská stanice – 30 titulů potkan Šampion z vlastního chovu
diamantová chovatelská stanice – 50 titulů potkan Šampion z vlastního chovu

O titul chovatelské stanice se nežádá, je udělován automaticky po dosažení daného počtu titulů potkan Šampion u odchovanců dané chovatelské stanice.
O získání titulu je chovatel informován emailem od Správce šampionátu.
Ocenění je udělováno vždy jednou za rok na výroční členské schůzi, která se zpravidla koná v prosinci. Pokud si chovatel ocenění osobně nepřebere, je archivováno u Správce šampionátu, který po následné domluvě ocenění doveze chovateli na následující výstavu.

Chovatelské stanice v soutěži:
ChS Mouseville (Helena Lužná) – 8 titulů
ChS OdAdush (Adéla Máčiková) – 1 titul
ChS Beris (Miroslava Veselá) – 1 titul
ChS AkaiTatsu (Jarmila Kysilková) – 1 titul (neaktivní stanice pod ČSCH)
ChS MuresNoble (Lenka Ploháková) – 1 titul
ChS Rattenburg (Helena Krupičková) – 2 tituly
ChS Dužinka (Adéla Šmejkalová) – 1 titul (neaktivní stanice pod ČSCH)
ChS Iletis (Michaela Švrčková) – 1 titul
ChS Rats House (Marie Houšková) – 1 titul (neaktivní stanice pod ČSCH)
ChS Rattonia (Tonia Vergunst) – 1 titul  (neaktivní stanice pod ČSCH)

BRONZOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE
ChS Mouseville

STŘÍBRNÁ CHOVATELSKÁ STANICE

ZLATÁ CHOVATELSKÁ STANICE

PLATINOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE

DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE