Zasloužilý potkan českého chovu

Titul se uděluje potkanům, kteří splnili podmínky získání a tím obohatili český chov. Je možné ho uvádět do rodokmenu zkratkou ZPCH za jménem zvířete, podobně jako při udělení titulů Šampion a další.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU

  • majitel potkana musí být aktivním členem Specializované organizace chovatelů potkanů
  • potkan musí být uchovněný (tj. registrovaný a zaznamenaný v Elze)
  • musí dosáhnout minimálně titulu Šampion (dokládá se kopií certifikátu)
  • musí po sobě zanechat nejméně 2 vrhy s PP ČSCH (dokládá se rodokmeny s uvedeným VPL)
  • alespoň 3 potomci ze dvou vrhů získají na výstavách ocenění CAC (dokládá se posuzovacími lístky s razítkem CAC nebo potvrzuje správce šampionátu)
  • titul se nevydává zpětně

ZAŽÁDÁNÍ O TITUL
Po získání požadovaných náležitostí vyplní žadatel žádost o udělení titulu a spolu s požadovanými podklady ji zašle správci šampionátu na e-mailovou adresu chsmouseville@email.cz. O schválení žádosti bude majitel potkana informován emailem.

Titul vchází v platnost až po uhrazení poplatku Specializované organizaci chovatelů potkanů ve výši 100 Kč. Poplatek se hradí na účet 2301081632/2010.

Bez uhrazení tohoto poplatku není žádost uznána a titul nebude udělen. Po uhrazení poplatku bude žadateli předán od Specializované organizace chovatelů potkanů stříbrný talíř se jménem potkana potvrzující udělení titulu. Ocenění se předává na výstavách Česká myš, Specializovaná výstava potkanů a Vánoční výstava.