Kalkulátor kresby

Vzhledem k tomu, že genetika bílé kresby je značně komplikovaná a ne zcela prozkoumaná záležitost, je třeba tento kalkulátor brát spíše jako orientační pomůcku.

Do systému se zadávají znaky rodičů a pak stačí zmáčknout tlačítko VYPOČÍTAT. Políčko POUZE VZHLED zobrazí pouze výsledné znaky a jejich procentuální zastoupení, bez ohledu na konkrétní genotypy. Zaškrtávátka standardní, husky gen a husky slouží pro případné zadání znaků husky, které nejsou na stejném genu jako ostatní bílé znaky.

KALKULÁTOR KRESBY