Pro vystavovatele

Na výstavě je nutné být včas na veterinární přejímku a z výstavy není možné odejít před jejím ukončením!

PŘED VÝSTAVOU

 • Důkladné přečtení výstavních propozic je základ. V propozicích naleznete veškeré údaje k výstavě a organizační pokyny (datum a místo konání, časový harmonogram, pořadatele výstavy, kontakt na garanta výstavy, výstavní kategorie a podmínky pro přihlášení do nich, veterinární podmínky výstavy, jména posuzovatelů a samozřejmě podmínky ubytování potkana na výstavě).
 • Po přečtení propozic můžete vyplnit přihlášku na výstavu a zaslat ji na výstavní email. Přijetí přihlášky bývá potvrzeno emailem. Poté je nutné uhradit výstavní poplatky na účet pořadatele výstavy. Jejich přijetí bývá opět potvrzeno emailem. Pokud si nejste jistí, do které výstavní kategorie přihlásit svá zvířata, kontaktujte nejprve chovatele, od kterého zvířata máte, který vám s umístěním zvířat v určité kategorii poradí. Pokud kontakt chovatele není možný, kontaktujte garanta výstavy.
 • Veterinární prohlídka je daná propozicemi výstavy. Den nebo dva dny před výstavou bývá nutné jít s přihlášenými zvířaty na předvýstavní veterinární prohlídku. Formulář veterinárního potvrzení majitel zvířat na počítači vyplní, vytiskne a veterinář jej po zkontrolování všech zvířat orazítkuje a podepíše. Veterinář by se při této prohlídce měl zaměřit na celkový zdravotní stav potkana, přítomnost vnějších parazitů jako jsou všenky a svrab a na průchodnost a čistost dýchacích cest. Obvykle potvrzení veterinárního lékaře nesmí být starší 3 dnů od data výstavy. Některé výstavy mají svůj specifický formulář pro veterinární potvrzení, v případě potřeby je však možné použít obecný formulář pro veterinární potvrzení, který musí být akceptován na každé výstavě.
 • Předvýstavní péče zahrnuje zkontrolování potkana v předvečer výstavy a případné zastřihnutí drápů, omytí ocasu či jemné vyčesání srsti. Potkana není nutné násilně koupat ani podrobovat jiným stresovým procedurám. 
V DEN VÝSTAVY
 • Veterinární přejímka probíhá ráno v den konání výstavy. Její začátek i konec je upraven propozicemi výstavy a všechna zvířata musí touto přejímkou bez výhrad projít. Při veterinární přejímce dochází ke kontrole veterinárního potvrzení a správnosti údajů přihlášených zvířat. Veterinární přejímku může provádět veterinární lékař, student veterinární medicíny nebo chovatel s pěti a víceletou praxí registrovaného chovu. Po prohlédnutí zvířat dostává vystavovatel výstavní katalog.
 • Ubytování potkanů do výstavních klecí dle čísle klecí podle výstavního katalogu následuje po veterinární přejímce.
  a) klubové klece: jsou k dispozici na každé výstavě (klece jsou buď majetkem klubu nebo organizátorů výstavy), jsou vybavené podestýlkou a krmivem od sponzorů výstavy, na některých výstavách je pro potkany zajištěna čerstvá zelenina, napáječky je vhodné dovézt si vlastní, do klubových klecí lze přihlásit maximálně dva potkany najednou.
  b) vlastní klece: na některých výstavách je možné přihlásit potkana do vlastní klece, kterou si majitel zvířete na výstavu přiveze. Rozměry a typy povolených klecí a boxů včetně počtu povolených zvířat na jednu klec / box je vždy zapsán ve výstavních podmínkách a je nutné je bez výhrad dodržovat. Majitel klece si ke kleci bere vlastní misku a napaječku. Některé výstavy mají snížené výstavné (klecné) v případě dovezení vlastní klece. Pokud v propozicích možnost vlastní klece není uvedena, organizátor výstavy tuto možnost nepovoluje a zvířata je bezvýhradně nutné vystavovat v klubových klecích.
  Vystavovatel může výstavní klec doplnit o hamak, zakázané jsou domečky a závěsné kryté pelíšky (na potkana musí být dobře vidět a musí se dát dobře z klece vyndat)
 • Posuzování potkanů poté probíhá celé dopoledne. U samotného posuzování není přítomnost majitele nutná. Organizátory pověřené osoby přenášejí na posuzovací stoly klece s potkany, posuzovatel s jednotlivými zvířaty manipuluje a bodově ohodnocuje jednotlivé položky na posuzovacím lístku. Hodnotí se celková tělesná stavba a souměrnost těla, váha potkana adekvátně k věku jedince a celkový tělesný vzrůst potkana, velikost a mohutnost hlavy a délka čumáku, velikost očí a uložení očí v hlavě, tvarová souměrnost uší a jejich posazení na hlavě, sytost a souměrnost barvy a shodnost barvy se s platným standardem ČSCH, u potkanů bez kresby se hodnotí dotažení barvy až po drápky na končetinách, u potkanů s bílou kresbou se hodnotí rozložení bílých skvrn dle standardu, hustota a kvalita srsti, srst musí odpovídat svou strukturou a hrubostí standardu, hodnotí se zdravotní stav zvířete, výskyt porfyrinu, čistota srsti a ocasu, chování potkana při posuzování a při manipulaci. Poslední hodnocenou položkou je celkový dojem, kde se hodnotí dojem, který potkan dělá na posuzovatele během posuzování a je ovlivněn celkovým vzhledem a chováním potkana. U potkanů v kategorii Mazlík se nehodnotí dotažení barvy po drápky nebo rozložení bílých skvrn, či shodnost barvy s platným standardem ČSCH ostatní položky na posuzovacím lístku bývají shodné jako u potkanů v oficiálních kategoriích. Po bodovém hodnocení všech přihlášených zvířat dochází k výběru vítězů v jednotlivých kategoriích. Vítězné stupně obsazují potkani s nejvyšším počtem bodů. Posuzovatelé dále vybírají vítěze vedlejších kategorií a různých doplňkových ocenění.
 • Vyhlášení výsledků a předání cen probíhá na samotném konci výstavy.
 • Úklid výstavních klecí je povinností každého vystavovatele. Veškerá přihlášení zvířata musí být na výstavě přítomna až do samotného ukončení výstavy (tj. vyhlášení výsledků) a bez předchozí domluvy s garantem výstavy nesmějí výstavní sál opustit.