Potkan Šampion

Od 1. 7. 2012 došlo k zavedení šampionátu u potkanů laboratorních. Udělování šampionátu má na starosti správce šampionátů, Ivana Gáliková, která vede evidenci udělených titulů.

Od 1. 4. 2017 došlo ke změně v systému udělování, místo “čekatelských kartiček” se uděluje titul čekatele na šampionát (CAC) formou razítka na posuzovací lístek a do PP potkana. Razítko s českým CAC je modré, pokud se na výstavě uděluje zahraniční CAC, je razítko zelené.
Správce šampionátu eviduje všechny  CAC udělené na výstavách, včetně informací o tom, kdo CAC udělil.

Od 1. 10. 2023 došlo ke změně požadavků na některé tituly a přidání nových titulů.

Vzor razítka CAC:

razitkaPODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŠAMPIONÁTU

  • majitel potkana musí být aktivním členem Specializované organizace chovatelů potkanů
  • potkan musí být uchovněný (tj. registrovaný a zaznamenaný v Elze)
  • potkan musí na výstavách opakovaně získat titul čekatele na šampionát (CAC), který uděluje posuzovatel ČSCH dle svého uvážení
  • pro získání CAC se musí potkan umístit v prvních třech místech v hlavních kategoriích (Dospělý samec / Dospělá samice nebo Mladý samec / Mladá samice) nebo získat celkově 95 bodů a více (posuzovatel uděluje CAC dle subjektivního názoru na daného potkana, tzn. ne každý umístěný potkan či potkan s 95 a více body musí CAC obdržet)
  • u zahraničních výstav a výstav pořádaných jinou organizací je CAC uděleno automaticky správcem šampionátu po doložení výstavního lístku, potkan musí obdržet minimálně 95 bodů, u zahraničních výstav lze CAC vydat také po doložení umístění v hlavních výstavních kategoriích, žadatel o uznání CAC musí do 7 dnů od výstavy doložit výstavní lístek a záznam z katalogu výstavy, který dokládá, že lístek patří vystavovanému zvířeti
  • čekatelství se nevydává zpětně

ŠAMPIONÁTY PRO POTKANY:

ŠAMPION (CH)
• 3x CAC (min. od 2 různých posuzovatelů, min. 2x udělený přímo na výstavě pořádané SOCHP, alespoň jeden musí být udělen zvířeti ve věku starším 6 měsíců)

GRANDŠAMPION (GCH)
• již udělený titul CH nebo ICH
• + 2 CAC, alespoň 1 od dalšího posuzovatele (celkem 5x CAC od min. 3 posuzovatelů)

INTERŠAMPION (ICH)
• již udělený titul CH
• + 1x CAC z posouzení dle zahraničního standardu (celkem 4x CAC)

GRANDINTERŠAMPION (GICH)
• již udělený titul ICH
• + 1x CAC z posouzení dle zahraničního standardu jiného posuzovatele (celkem 5x CAC, z toho 2x posouzení dle zahraničního standardu od 2 různých posuzovatelů)

SUPERŠAMPION (SCH)
• již udělený titul GCH nebo GICH
• 1x umístění nejlepší samec/samice ve věku 6 a více měsíců (nebo obdobný výsledek na výstavě, kde se toto ocenění neudělovalo)
• 1x CAC získaný po 1 roku věku (celkem tedy 6x CAC od 4 různých posuzovatelů)

Do rodokmenů lze získaný titul napsat pomocí zkratky oddělené čárkou za jménem zvířete. Zapisuje se zároveň nejvyšší získaný národní a mezinárodní titul.
Příklad:
Potkan z Potkaního ráje, CH
Krysa z Krysákova, GCH, ICH
Zvíře od Potkanomilce, GCH
Myšák z Myšákova, SCH, ICH

česká výstava = výstava pořádaná v ČR s českým nebo zahraničním posuzovatelem, posuzovaná podle českého standardu
zahraniční výstava = výstava pořádaná mimo území ČR se zahraničním posuzovatelem nebo výstava pořádáná v ČR, posuzovaná zahraničním posuzovatelem podle zahraničního standardu

ZAŽÁDÁNÍ O TITUL
Po získání daného počtu CAC vyplní žadatel online žádost o šampionát.  O schválení žádosti bude majitel potkana informován emailem.

Šampionát lze udělit až po uhrazení poplatku Specializované organizaci chovatelů potkanů ve výši 100 Kč. Poplatek se hradí na účet 2301081632/2010, do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno potkana.

Bez uhrazení tohoto poplatku není šampionát uznán, ani vystaven a není možné používat titul.
Po uhrazení poplatku bude žadateli předán oficiální diplom potvrzující udělení šampionátu. Ocenění se předává na nejbližší výstavě, kde je to možné.

POŘADATELÉ VÝSTAV
Pořadatelé výstav v rámci ČSCH (mimo výstav organizovaných SOCHP) jsou povinni do 7 dnů po skončení výstavy zaslat na email runeterra.rattery@gmail.com  seznam všech potkanů, kteří obdrželi CAC, a také celkový seznam výsledků výstavy.

Správce šampionátu: Ivana Gáliková – případné dotazy směřujte na email runeterra.rattery@gmail.com